నాసా యొక్క మూన్ రాకెట్ ఆర్టెమిస్ 1 కోసం శనివారం కొత్త ప్రయోగ ప్రయత్నం నాసా ఈసారి విజయం సాధిస్తుందా

నాసా యొక్క మూన్ రాకెట్ ఆర్టెమిస్ 1 కోసం శనివారం కొత్త ప్రయోగ ప్రయత్నం ; నాసా ఈసారి విజయం సాధిస్తుందా?
నాసా తన శక్తివంతమైన న్యూ మూన్ రాకెట్ను శనివారం పయో్ర గించడానికిరెండవ పయ్ర త్నం చేస్తుంది, వారం ప్రారంభంలో టెస్ట్ ఫ్లైట్ను స్క్రబ్ చేసిన తర్వా త, అక్కడ అధికారితెలిపారు.
నాసా ఆర్టెమిస్ 1 మిషన్ ఇప్పు డు పట్టణంలో చర్చనీయాంశమైందిఎందుకంటేఇదిభవిష్యత్ అంతరిక్ష ప్రాజెక్టులను నిర్ణయించగలదు. రేపు అంటేసెప్టెంబర్ 3న ఫ్లోరిడాలోని కెన్నెడీస్పేస్ సెంటర్ నుంచి ఆర్టెమిస్ 1 ఎగసిపడుతుందని నాసా ధృవీకరించింది.
ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మానవరహిత మూన్ మిషన్ను ప్రారంభించేందుకు ఇదిరెండోపయ్ర త్నం.
నాసా ఆర్టెమిస్ 1 మిషన్ లాంచ్ టైమ్లైన్:
సెప్టెంబరు 1న జరిగిన సమావేశం తర్వా త, నాసా లిఫ్ట్ఆఫ్ను కొనసాగించడానికి గుర్తును ఇచ్చి ంది
ఆర్టెమిస్ 1 మిషన్….రేపు సెప్టెంబర్ 3 మధ్యా హ్నం 2:17 PM EDT (భారత కాలమానం పక్రారం సుమారు 11:47 PM)కి ప్రారంభమయ్యే ప్రయోగం కోసం నాసా రెండు గంటల విండోను సెట్ చేసింది.
మిషన్ టేకాఫ్ అవుతుందన్న గ్యారెంటీ లేదని నాసా చెబుతోంది. “మేము శనివారం దిగబోతున్నా మని ఎటువంటి హామీ లేదు, కానీ మేము పయ్ర త్ని స్తాము,” అని ఆర్టెమిస్ మిషన్ మేనేజర్ మైక్ సరాఫిన్ చెప్పా రు. నాసా ఆర్టెమిస్ 1 ఆలస్యం తర్వా త ప్రారంభించబడింద:ి
ఆర్టెమిస్ 1 మిషన్ ప్రయోగ తేదీని నాసా సవరిస్తోంది, ఇదివాస్తవానికిఆగష్టు 29న ప్రారంభించటానికి నిర్ణయించబడింది. అయితే, కౌంట్డౌన్ సమయంలో సిబ్బంది లోపాన్ని గమనించిన తర్వా త ప్రయోగం వాయిదా పడింది. SLS కోర్ స్టేజ్కిశక్తినిచ్చే నాలుగు RS-25 ఇంజిన్లలో ఒకటి సరైన ప్రీలాంచ్ ఉష్ణోగత్ర కు చల్లబడటం లేదు, ఇదిఆందోళన కలిగిస్తుంది.
ఈ థర్మల్ కండిషనింగ్ ఇంజిన్లు మండినప్పుడు షాక్ను నివారిస్తుందని నాసా అధికారులు వివరించారు. సమస్య పెద్దదికాదని మరియు RS-25 ఇంజిన్లో ఉష్ణోగత్ర సెన్సా ర్ లోపం కారణంగా సంభవించిందని అప్పు డు కనుగొనబడింది.
నాసా ఆర్టెమిస్ 1 మిషన్ వివరించబడింది:
నాసా ఆర్టెమిస్ 1 మిషన్ ఇటీవలి కాలంలో అత్యంత కీలకమైన మిషన్లలో ఒకటి. ఆర్టెమిస్ 1 అనేదిస్పేస్ లాంచ్ సిస్టమ్లోని ఒక అన్క్రూడ్ మిషన్, ఇదిఅతిపెద్దరాకెట్లలో ఒకటి. ఇది ఓరియన్ క్యా ప్సూ ల్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది, అయితే ప్రయోగ వాహనాన్ని నిర్వహించే వ్యోమగామి లేకుండానేఉంటుంది.
ఆర్టెమిస్ 1 కార్యక్రమం చంద్రుని చుట్టూ తిరుగుతుందిమరియు 37 రోజులలో భూమికి తిరిగివస్తుంది.ఆర్టెమిస్ప్రోగ్రామ్కు ఈ మిషన్ కీలకమైనది, ఇదిచంద్రునిపైమరియు దాని చుట్టూ మానవ ఉనికిని నెలకొల్పడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది- ఇది అంగారక గహ్ర ం మరియు ఇతర లోతైన అంతరిక్ష పరిశోధనలకు మరింత కీలకమైన అంశం.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *