భారతదేశంలో హ్యు ందాయ్ వెన్యూ N లైన్ లాంచ్: ధర, ఫీచర్లవివరాలు;

భారతదేశంలో హ్యు ందాయ్ వెన్యూ N లైన్ లాంచ్: ధర, ఫీచర్లవివరాలు;
ప్రముఖ కొరియన్ వాహన తయారీ సంస్థ హ్యు ందాయ్ ఇప్పటి కేపలు రకాల కార్లను భారత మార్కెట్ లోకి
విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా భారత మార్కెట్లోకి మరొక కొత్తకారుని ఈ   నెలవిడుదల చేసింది.
ఇది2 వేరియంట్లలో వస్తుంది వీటిలో N6 మరియు N8 ఉన్నా యి. భారత మార్కెట్లో కంపెనీ ఎక్స్ -షోరూమ్
ధరను రూ.12.16 లక్షలుగా ఉంచింది. ఇది2022 వెన్యూ సబ్ కాంపాక్ట్ వాహనం యొక్క స్పోర్టియర్ వేరియంట్.
ఈ రోజు మేము వెన్యూ N లైన్ యొక్క అన్ని ఫీచర్లు మరియు ధర గురించి మీకు చెప్పబోతున్నా ము. దీని
తర్వా త మీ బడ్జెట్లో ఈ కారు ఎంత విలువైనదోమీరేనిర్ణయించుకోవచ్చు . కాబట్టిఒకసారిచూద్దాం….
హ్యు ందాయ్ వేదిక N లైన్:

రంగు ఎంపికలు ఈ కారు మొత్తం 5 కలర్ ఆప్షన్లలో వస్తుంద.ి ఇందులో 2 బాడీకలర్స్ మరియు 3 డ్యూ యల్ టోన్ కలర్స్ ఉన్నా యి.
హ్యు ందాయ్ వేదిక N లైన్: ఇంధన సామర్థ్య ఇది45 లీటర్లఇంధన ట్యా ంక్ను పొందుతుంద.ి
హ్యు ందాయ్ వేదిక N లైన్: ఇంజిన్ఇందులో పవర్ కోసం 1 లీటర్ టర్బో GDi పెట్రోల్ ఇంజన్ కలదు.
హ్యు ందాయ్ వేదిక N లైన్: పనితీరుఇంకా 998 cc ఇంజిన్ 6000 rpm వద్ద120 PS గరిష్టశక్తిని మరియు 4000 rpm వద్ద172 Nm గరిష్ట టార్క్ ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
హ్యు ందాయ్ వేదిక N లైన్: ట్రాన్స్మి షన్ దీని ఇంజన్ 7-స్పీడ్ DCTతో అమర్చబడిఉంటుంది.
హ్యు ందాయ్ వేదిక N లైన్: బ్రేక్్రేలుదీని ముందు మరియు వెనుక రెండింటిలోనూ డిస్క్ బ్రేక్్రేఇవ్వబడింది.

హ్యు ందాయ్ వేదిక N లైన్: సస్పెన్షన్ ఇదిముందు వైపున కాయిల్ స్ప్రింగ్తో మెక్ఫెర్సన్ స్టట్్ర మరియు వెనుక వైపున కాయిల్ స్ప్రింగ్తో పాటు టోర్షన బీమ్ యాక్సిల్ సస్పెన్షన్ను పొందుతుంద.ి
హ్యు ందాయ్ వేదిక N లైన్: కొలతలు హ్యు ందాయ్ వెన్యూ N లైన్ పొడవు 3995 mm, వెడల్పు 1770 mm మరియు ఎత్తు 1617 mm. దీని వీల్ బేస్ 2500 మి.మీ. హ్యు ందాయ్ వేదిక N లైన్: నిల్వ
ఇందులో 214 లీటర్లబూట్ స్పేస్ ఉంది.
హ్యు ందాయ్ వేదిక N లైన్: ధరN6 వేరియంట్ యొక్క ఎక్స్ -షోరూమ్ ధర రూ. 12.16 లక్షలు, ఇదిటాప్ ఎండ్ వేరియంట్ (N8)పైరూ. 13.15లక్షల వరకు ఉంది.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *