ప్రధానమంత్రి మోదీ

ఆంధ్ర CM చంద్రబాబు నాయుడు ప్రధానమంత్రి మోదీని కలుసుకొని ఆర్థిక సహాయం కోరారు

ఆంధ్ర CM చంద్రబాబు నాయుడు ప్రధానమంత్రి మోదీని కలుసుకొని ఆర్థిక సహాయం కోరారు

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని కలుసుకొని రాష్ట్రం కోసం ఆర్థిక సహాయం కోరారు. ఈ సమావేశంలో ముఖ్యంగా అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు అవసరమైన నిధులపై చర్చ జరిగింది. అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు: సహాయం కోసం విజ్ఞప్తి: నాయుడు ప్రధానమంత్రి మోదీకి వివిధ ప్రాజెక్టుల ప్రగతిని వివరించారు మరియు వాటికి అవసరమైన నిధులు విడుదల చేయాలని కోరారు. ముఖ్యంగా, పోలవరం ప్రాజెక్ట్ త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలన్న నిబద్ధతను వ్యక్తం చేశారు. అమరావతి రాజధాని నిర్మాణం కోసం ఇప్పటికే…