టెక్నో మొదటి ల్యాప్టాప్ను ప్రారంభించింది

టెక్నో మొదటిల్యా ప్టాప్ను ప్రారంభించింది- సూపర్ ఫాస్ట్ ప్రాసెసర్, 16GB రామ్!
టెక్నో , గ్లోబల్ ప్రీమియం స్మా ర్ట్ఫోన్ మరియు స్మా ర్ట్ పరికర బ్రాండ్, ఈ రోజు బెర్లిన్లోని IFAలో తన మొదటి ల్యా ప్టాప్ ఉత్పత్తి మెగాబుక్T1ని ప్రారంభించింది. టెక్నో మెగాబుక్ T1 ఈ శ్రేణ్రేియొక్క తక్కు వ ఖర్చు తో కూడిన ధరలో తేలికైన కానీ మెరుగైన మెగా పనితీరు ల్యా ప్టాప్తో యువ తరం Z కోసం రూపొందించబడింది. వారి క్యారీ బైయూసేజ్ కోసం రూపొందించబడిన, మెగాబుక్ T1 14.8mm వరకు అల్ట్రా-సన్నని, 15.6 అంగుళాల ఫెదర్వెయిట్1.48కిలోలు మెరుస్తూ డిజైన్ను కలిగిఉంది. ఇది3 రోజుల పనిని సంతృప్తిపరిచే17.5 గంటల సుదీర్ఘబ్యా టరీనిఅందిస్తుంది, అలాగేక్యా రీ-ఫ్రీగా ఉండేలా గాలియం నైట్రైడ్
్రై (GaN) ఛార్జర్తో 65W అతి చిన్న సైజును కూడాఅందిస్తుంది. మెగాబుక్ T1 Q3, 2022లో రిటైల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.

జెన్ Z కోసం  రూపొందించబడింది:
టెక్నో మెగాబుక్ T1 స్టార్ట్రైల్్రై ఫాంటమ్తో పత్ర్యేకమైన రూపాన్ని కలిగిఉంది, ఇదిఉపరితలం వద్దఎక్స్ పోజ్
లీనియర్ను జోడించడం ద్వా రా సాధారణ డిజైన్ను విచ్ఛి న్నం చేస్తుంద.ి స్టార్ట్రైల్్రై ఫాంటమ్ డ్యూ యల్ టోన్ను కలిగిఉంది, ఇదివిశ్వ మొక్కల పథం వలె పనిచేస్తుంది. అస్పష్టమైన “మెగాబుక్” లీనియర్లో బౌన్స్ అవుతుంది,యంగ్ జెనరేషన్ Z లాగా యంగ్ అండ్ వైల్డ్గా ఉంటుంది. ఇంతలో, మెగాబుక్ T1 యొక్క మొత్తం శరీరం మరింతసిల్కీ మరియు గ్లాసీతో ఆకృతిని మెరుగుపరచడానికిప్రీమియం అల్యూ మినియం మెటల్తో తయారు చేయబడింది.
ల్యా ప్టాప్ యువ తరం యొక్క స్వీయ-వ్యక్తీకరణ కోరికను తీర్చడానికి7 రంగులను అందిస్తుంది. విండోస్ 11
స్లోగన్గా “పతి్రరోజుని సులభతరం చేయండి”, ఇది జెన్ Z రోజువారీపనిలో, సృజనాత్మకంగా మరియు యూట్యూబ్ చలనచిత్రాలను చూడడంలో సాఫీగా ఉపయోగించడానికిసహాయపడుతుంది. మెగాబుక్ T1 15.6 అంగుళాల IPSFHD  స్క్రీన్ని 100% sRGB మరియు 350నిట్స్ లో బ్రైట్్రైనెస్ని అందిస్తుంది, అలాగే వారి రోజంతా పని చేయడానికి మరియు ఆందోళన లేకుండా సినిమాలు చూసేందుకు TÜV ఐ కంఫర్ట్ సర్టిఫికేషన్ను అందిస్తుంది.స్వీయ-అభివృద్ధిచెందిన టెక్నో వాక్ సౌండ్ సిస్టమ్ DTS సౌండ్ మరియు AI- పవర్డ్ టెక్నా లజీతో సహకరిస్తుంది,ఇదిరోజువారీదృశ్యా ల కోసం ఆడియో మరియు మీటింగ్లో లీనమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంద.ి 2019లో తనAIoT వ్యూ హాన్ని ప్రారంభించినప్పటినుండ,ి టెక్నో తన స్మా ర్ట్ పరికర పర్యా వరణ వ్యవస్థను నిర్మించడానికిస్థిరమైనపెట్టుబడిని ఉంచుతుంది. “జీవిత క్షణాల యొక్క తెలివైన కనెక్షన్ని సృష్టించడానికిపతి్ర వ్యక్తి, ఇల్లు మరియు
వ్యా పారం కోసం సౌలభ్యా న్ని అందించడానికి,” టెక్నో జనరల్ మేనేజర్ జాక్ గువో అన్నా రు. ఇంతలో, టెక్నోప్రీమియం స్మా ర్ట్ఫోన్ బ్రాండ్గా దాని పయో్ర జనాలను బలోపేతం చేస్తూ నే, టెక్నో మెగాబుక్ సిరీస్ ల్యా ప్టాప్ప్రారంభం టెక్నో లింక్ ని అందిస్తుంది, ఇదివినియోగదారులు వారిరోజువారీపని మరియు జీవితాన్ని వైర్లెస్   ట్రాన్స్ మిషన్ ద్వా రా కనెక్ట్ చేయడానికితెలివైన కనెక్షన్ను అందిస్తుంద.ి
జెన్ Z కోసం మెగా పనితీరుమెగా అనుభవాన్ని పొందాలనేఅంచనాతో, టెక్నో మెగాబుక్ T1 Intel® Core i5-1155G7 ప్రాసెసర్తోఆధారితమైనది. మరియు ఇది12GB రామ్/512GB మరియు 16GB రామ్/1TB SSD స్టోరేజ్ అనేరెండుఎంపికలతో వస్తుంది. ఇంతలో, ఇదిప్రొఫెషనల్ డిజైనర్లకోసం Intel® Core i7 వెర్షన్ను అందిస్తుంది. మెగాబుక్ T1 అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ వినియోగం మరియు దృశ్యా లను అర్థం చేసుకుంటుంద,ి ఇది9 పోర్ట్లతో వస్తుంది. రెండు టైప్-సి పోర్ట్లు, ఒక HDMI పోర్ట్, USB 3.1 మరియు రెండు USB 3.0, అలాగేహెడ్సెట్ జాక్ మరియు TF కార్డ్ రీడర్ఉన్నా యి. సంక్షిప్తంగా, టెక్నో మెగాబుక్T1 వారికార్యా లయంలో జెన్ Z కోసం ఖర్చు తో కూడుకున్నల్యా ప్టాప్ను హైలైట్ చేస్తుంది.

Previous Post
Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *