నోకియా IFA 2022లో మూడు కొత్తప్యూ ర్బుక్ సిరీస్ ల్యా ప్టాప్లను ఆవిష్కరించింది

నోకియా IFA 2022లో మూడు కొత్తప్యూ ర్బుక్ సిరీస్ ల్యా ప్టాప్లను ఆవిష్కరించింది: వివరాలు
నోకియా  కంపెనీ గ్లోబల్ మార్కెట్లో సరికొత్తమోడల్ ల్యా ప్టాప్లను విడుదల చేసింది. నోకియా ప్యూర్‌బుక్ సిరీస్
ల్యా ప్టాప్లను IFA 2022 వేదికగా లాంచ్ చేసింది.
ఈ సిరీస్లో ప్యూర్‌బుక్ ఫోల్డ్ ,ప్యూర్‌బుక్ లైట్ ప్యూర్‌బుక్ Pro 15.6 (2022) పేర్లతో మూడు మోడల్స్
ల్యా ప్టాప్లు ఉన్నా యి.నోకియా ప్యూ ర్బుక్ ఫోల్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్
నోకియా ప్యూర్‌బుక్ ఫోల్డ్ విండోస్ 11లో నడుస్తుందిమరియు 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు పూర్తి-HD(1,080×1,920 పిక్సెల్లు) రిజల్యూ షన్తో 14.1-అంగుళాల IPS ఎల్సిడి  డిస్ప్లేను పొందుతుంది. కంపెనీ పక్రారం,టచ్స్క్రీన్ 250 నిట్స్ బ్రైట్్రైనెస్ను ఉత్పత్తి చేసేలా నిర్మించబడింది. ఇది360-డిగ్రీల్రీ భమ్ర ణ కీలును కూడా కలిగిఉంటుంది. ఇదిఇంటెల్ పెంటియమ్ సిల్వర్ N6000 ప్రాసెసర్తో ఆధారితం, 8GB ల్యాప్‌టాప్ ర్యామ్ మరియు128GB e ఎఎంసి స్టోరేజ్తో జత చేయబడింది…
ల్యా ప్టాప్లో రెండు USB టైప్-C 3.2 పోర్ట్లు, ఒక USB టైప్-A 3.0 పోర్ట్, ఒక 3.5mm ఆడియో జాక్ మరియుమైక్రో SD కార్డ్ స్లాట్ ఉన్నా యి. వీడియో కాన్ఫరెన్సి ంగ్ కోసం, నోకియా ప్యూ ర్బుక్ 1-మెగాపిక్సెల్ వెబ్క్యా మ్మరియు డ్యూ యల్ స్పీకర్ సెటప్ను కలిగిఉంది. కనెక్టివిటీకోసం, ఇదిWi-Fi 5 మరియు బ్లూ టూత్ v5
మద్దతును పొందుతుంది. ఇదిభదత్ర కోసం ఫింగర్ ప్రింట్ స్కా నర్ను కూడా పొందుతుంది. ల్యా ప్టాప్ 45W
ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 38Whr బ్యా టరీని ప్యా క్ చేస్తుంది. దీని మందం 18.6 మిమీ మరియు బరువు 1.66 కిలోలు.నోకియా ప్యూ ర్బుక్ లైట్ స్పెసిఫికేషన్స్నోకియా ప్యూ ర్బుక్ లైట్ ప్యూ ర్బుక్ ఫోల్డ్ మాదిరిగానేస్పెసిఫికేషన్లను కలిగిఉంది. ల్యా ప్టాప్ Windows 11లో కూడా నడుస్తుందిమరియు పూర్తి-HD (1,080×1,920 పిక్సెల్లు) రిజల్యూ షన్, 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 250
నిట్స్ బ్రైట్్రైనెస్తో 14.1-అంగుళాల IPS LCD డిస్ప్లేను పొందుతుంది. ప్యూ ర్బుక్ ఫోల్డ్ మాదిరిగా కాకుండా,
ప్యూ ర్బుక్ లైట్లోని డిస్ప్లేటచ్స్క్రీన్ కాదు. ఇదిఇంటెల్ పెంటియమ్ సిల్వర్ N6000 ప్రాసెసర్తో ఆధారితం, 8GB
LPDDR4x రామ్ మరియు 128GB అంతర్నిర్మిత నిల్వతో జత చేయబడింది.

కొత్తనోకియా ల్యా ప్టాప్ 135-డిగ్రీల్రీ తిరిగేకీలును కలిగిఉంది. ఇదిWi-Fi 5 మరియు బ్లూ టూత్ v5 కనెక్టివిటీని
పొందుతుంద.ి ల్యా ప్టాప్ భదత్ర కోసం ఫింగర్ ప్రింట్ స్కా నర్ను కూడా పొందుతుంది. ఇది1-మెగాపిక్సెల్
వెబ్క్యా మ్ మరియు డ్యూ యల్ స్పీకర్ సెటప్ను కలిగిఉంది. దీనికిరెండు USB టైప్-C 3.2 పోర్ట్లు, ఒక USB
టైప్-A 3.0 పోర్ట్, 3.5mm ఆడియో జాక్ మరియు మైక్రో SD కార్డ్ స్లాట్ ఉన్నా యి. ఇది45W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో
38Whr బ్యా టరీని ప్యా క్ చేస్తుంది. నోకియా పక్రారం, ల్యా ప్టాప్ 17.7 మిమీ మందం మరియు 1.47 కిలోల
బరువు ఉంటుంది.
నోకియా ప్యూ ర్బుక్ ప్రో15.6 (2022) స్పెసిఫికేషన్లు
నోకియా ప్యూర్‌బుక్ Pro 15.6 (2022) Windows 11లో నడుస్తుందిమరియు పూర్తి-HD (1,080×1,920
పిక్సెల్లు) రిజల్యూ షన్, 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 250 nits పక్రాశంతో 15.6-అంగుళాల IPS LCD డిస్ప్లేను
కలిగిఉంది. ఇదిఇంటెల్ కోర్ i3-1220P ప్రాసెసర్తో ఆధారితం, 8GB DDR4 RAM మరియు స్టోరేజ్ కోసం
512GB SSDతో జత చేయబడింది. ఆప్టిక్స్ కోసం, Nokia ప్యూర్‌బుక్  Pro 15.6 (2022) 2-మెగాపిక్సెల్
వెబ్క్యా మ్ను పొందుతుంది. ఇదిక్వా డ్ స్పీకర్ సెటప్ను కూడా కలిగిఉంది.
ల్యా ప్టాప్లో న్యూ మరిక్ ప్యా డ్ లేకుండా బ్యా క్లిట్ కీబోర్డ్ ఉంటుంది. దీనికిరెండు USB టైప్-C 3.2 పోర్ట్లు, ఒక
USB టైప్-A 3.2 పోర్ట్, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్ మరియు మైక్రో SD కార్డ్ స్లాట్ ఉన్నా యి. ల్యా ప్టాప్ భదత్ర కోసం
ఫింగర్ ప్రింట్ స్కా నర్ను కూడా పొందుతుంది. కనెక్టివిటీకోసం, ఇదిWi-Fi 5 మరియు బ్లూ టూత్ v5 మద్దతును
పొందుతుంద.ి ఇది65W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 57Whr బ్యా టరీని ప్యా క్ చేస్తుంది. కంపెనీ పక్రారం, ఇది237 x
358 x 19.05 మిమీ మరియు బరువు 2 కిలోలు

Previous Post
Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *